Vanalinna päevad

2022

Tallinna vanalinna päevad toob igal aastal tuhanded inimesed võluvat vanalinna uudistama. Saime võimaluse luua 2022. aasta festivalile põhikujundus ning võtta enda kätte festivali sotsiaalmeedia sisuline ja visuaalne pool. Kuna programm on hoomamatult rikkalik ning tegevusi leidub tõepoolest igale maitsele ja vanusele, otsustasime enne festivali keskenduda kava tutvustamisele ja highlight’ide väljatoomisele. Selleks andsid hea sisendi alade ja programmide juhid. Festivali ajal aga liikusime ringi nii, nagu üks festivalikülaline seda teha võiks: alalt alale, näituselt kontsertidele, vahepeal kalja- ja jätsipeatusi tehes, samal ajal kogu melu Instagrami lugudes kajastades. Kolme päeva jooksul tegime kokku ligi 200 story’t. 

Põhikujundus

Sotsiaalmeedia

Digimeedia kampaania